Österby Båtklubb

Österby Båtklubb har sin hemmahamn vid Österby Brygga Vallby Enköping.


Tel. Klubbhuset 076-136 27 65


Österby Båtklubb bildades den 6 mars 1986. Innan klubben bildades fanns enskilda bryggor efter hela den strand som bryggan sträcker sig. På vintern samlades många av klubbens medlemmar och byggde den nuvarande bryggan.


Det finns sammanlagt 80 platser. För alla platser gäller förtöjning mot bryggan och akterstolpar.
Vad det kostar att vara medlem i Österby Båtklubb kan du se här.

Låst ramp finns för sjösättning och upptagning höst och vår av medlemmarnas båtar. Rampen lånas inte ut till icke medlemmar.


Österby Båtklubb är en öppen allmännyttig förening och har till uppgift att:

Vara ett samlande organ för av segel- och motorbåtsport intresserade personer. Ta till vara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser vid Österby. Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, samt ett sjömannamässigt uppträdande och ett gott sjömannaskap.

Klubben är ansluten till Mälarens Båtförbund (MBF) och Svenska Båtunionen (SBU).

Intresserad av båtplats?


Skriv in dina uppgifter i formuläret. Det är viktigt att fylla i alla data.  


Alla våra register ligger på en server hos Svenska Båtunionen därför kommer du till SBU.

 

OBS!!!


Glöm inte att välja båttyp i rullgardinsmenyn.

Att det är den sökandes ansvar att hålla tel. nr aktuella i kölistan.


Kan vi inte få kontakt på det nummer som finns i listan går platsen till nästa i kön.


Medlem blir man i och med att man fått båtplats och betalat inträdesavgiften.


Inträdesavgift erläggs vid inträde. Ingen återbetalning vid utträde.


Man kan vara medlem i klubben utan att ha båtplats.Båtliv, är medlemsorgan för Svenska Båtunionen, riksorganisationen för Sveriges båtklubbar. Alla som är medlem i en båtklubb får tidningen som en del av medlemskapet. Österby Båtklubb är ansluten till SBU via MBF (Mälarens Båtförbund).


Stadgar och regler


Stadgar reviderade 140913 PDF


Båtvaktsregler PDF


Ordnings och miljöregler PDF


Verksamhetsplan för Österby BK PDF


Postdress ordförande

Österby Båtklubb

c/o Mattias Väärä

Vallby Lidingby 11

745 98Enköping

Tel. 073-674 10 44


Postadress Kassör

Österby Båtklubb

C/O Magnus Söderqvist

Klövervägen 46

733 32 Sala

Tel. 070-594 31 54


Telefon Klubbstuga
076-136 27 65


E-post

info@osterbybk.se


Bankgiro

357-6667


Organisationsnummer

802477-5846


Avgifter

Inträdesavgift

1000 kr

Årsavgifter


Medlemsavgift

600 kr

Båtplats båtlängd < 6m

1200 kr

Båtplats båtlängd > 6m

1700 kr

Arbetsplikt/ gång

300 kr

Vaktbot

2000 kr

Påminnelseavgift

150 kr 

Formulär för
Ansökan båtplats
Forumulär för uppsägning, ändring av uppgiter finns under medlemssida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
 
 

Styrelse & Funktionärer

Ordförande

Mattias Väärä

073-674 10 44

Kassör

Magnus Söderqvist

070-594 31 54

Sekreterare (Tillf.)

Rickard Dingsten

070-648 56 92

vc ord/Hamnkapten

Robert Ericsson

072-208 58 13

Styrelseledamot

Henrik Thomasson

070-272 02 55

Styrelse. suppl.

Johan Djurberg

070-491 65 22

Styrelse. suppl.

Leif Erkenfalk

070-649 60 54

Revisor

Lillemor Forsebring

076-555 77 94

Revisor

Jan-Olof Pettersson

073-425 89 60

Revisorsupleant

Torgny Karlsson

073-398 49 78

0171-803 45

Försäkringsombud

Miljöansvarig

Styrelsen

Båtplatsansvarig

Robert Ericsson

072-208 58 13

Valberedning

Reino Ericsson

076-103 46 12

Valberedning

Christoffer Mattsson

073-681 60 08